Reklamace

Reklamace zboží

Tento reklamační řád je v souladu s Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Zásilky můžete reklamovat z následujících důvodů:

- zboží je poškozené

- zboží je nekompletní, v souvislosti s dokladem o koupi

- zboží je jiné než objednané, v souvislosti s dokladem o koupi

Prodávající si vyhrazuje možnost dodání jiného (většinou menšího) množství zboží, než je objednáno z důvodu vyprodání položky. O změně množství bude zákazník informován pomocí emailu, případně telefonicky.

Zboží je možné vrátit nepoužité, nepoškozené, kompletní a v původním, neotevřeném obalu do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. Zboží musí být schopné dalšího prodeje. O vrácení zboží nás informujte telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Se zbožím musí být vrácen i doklad o koupi zboží, bez něj nebude převzetí zboží a následné vrácení peněz vyřízeno. Po kontrole stavu a kompletnosti zboží Vám budou peníze vráceny bankovním převodem na Váš účet. Prosím připište číslo Vašeho účtu a kód banky. Vráceny budou pouze uhrazené peníze za zboží nikoliv poštovné. Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty.


Reklamační řád

1. Kupující je povinen zásilku bezodkladně po doručení prohlédnout.

2. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při běžném ohledání zásilky (nedestruktivních metody a správné zacházení při ohledání zásilky či zboží).

3. Případné zjištěné neshody musí být bezodkladně sděleny prodávajícímu do 2 dnů (rozdíl množství, záměna zboží..), jiné vady které nebylo možné zjistit bezprostředně je kupující povinen sdělit prodávajícímu okamžitě poté, kdy tyto mohly být zjištěny.

4. Oznámení o neshodách musí být provedeno písemně, s popisem neshody a jeho součástí musí být doklad o koupi (kopie) i uplatňovaný nárok.

5. Odstranění vad bude po domluvě mezi prodávajícím a kupujícím pomocí

-dodání náhradního zboží za zboží vadné

-dodání chybějícího množství zboží

-přiměřenou slevu z kupní ceny

-odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou

6. Reklamace je vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30ti dnů ode dne písemného doručení prodávajícímu, pokud se obě strany nedohodnou jinak.


 

Tento reklamační řád je v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992